• Rekrutacja na okres wakacyjny

     • Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 17 maja do 25 maja 2021 r.

      W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, (wniosek będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać z przedszkola). Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wnioski będą dostępne od 17.05.

      Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 17 maja do 25 maja 2021 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

      INFORMACJE DODATKOWE:

      W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2021 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu)  i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2021 r.”

       

     • Informacja

     • Drodzy Rodzice,

      Bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie pod uwagę naszej prośby. Informuję, że cała kadra jest obecna w pracy i przedszkole działa bez zmian. Jeszcze raz dziękuję, że mogliśmy na Państwa liczyć.  

     • Drodzy Rodzice

     • W związku z tym, że w najbliższy wtorek część nauczycieli otrzyma 2 dawkę szczepienia przeciwko COVID 19, jednocześnie bazując na doświadczeniu po pierwszej dawce -  zwracam się  do Państwa z uprzejmą prośbą o w miarę możliwości pozostawienie dzieci w domu w dniu 05.05 (środa) i ewentualnie  06.05 (czwartek)

      Oczywiście kto może i ma taką możliwość.

      Jednocześnie będę Państwa na bieżąco informować jak wygląda sytuacja.

     • Zachowania lękowe - co rodzic wiedzieć powinien

     • DRODZY RODZICE

      Serdecznie zapraszamy Was na spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej

      pt "Zachowania lękowe - co rodzic wiedzieć powinien"

      Warsztat odbędzie się ZDALNIE 28.04 tj środa o godzinie 16.30.

      Zainteresowanych rodziców proszę o informację zwrotną – zostanie udostępniany Państwu link do spotkania.

      Informację można przekazać w sekretariacie lub mailem (na maila przedszkolnego lub grupowego).

      Bardzo serdecznie zapraszamy!

     • Maseczki

     • Urząd Miasta przekazał dla Państwa jednorazowe maseczki. Prosimy o ich odbiór u pań dyżurujących na szatni. 

     • Wznowienie działalności

     • Drodzy Rodzice Minister Zdrowia wznowił od 19.04.2021r działalność przedszkoli. Bardzo się cieszymy, że od poniedziałku znowu się zobaczymy.

      Pamiętajcie jednak, że sytuacja w kraju, a szczególnie w naszym województwie nadal jest trudna. Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne. Wobec tego prosimy o ich przestrzeganie. Ważne jest m.in. prawidłowe noszenie maseczek, zachowanie dystansu i przychodzenie po dziecko pojedynczo (towarzyszące osoby pozostają na zewnątrz). Z dużym naciskiem apelujemy o przyprowadzanie do przedszkola tylko dzieci zdrowych. Dzieci chore lub przeziębione pozostają w domu (koniecznie skontaktujcie się z lekarzem). Wspólnie zadbajmy o zdrowie nas wszystkich.

      Życzymy Wam dużo siły i spokoju. Do zobaczenia w poniedziałek.

     • Szanowni Rodzice

     • Na dzisiejszej konferencji rządowej przedłużono panujące w kraju obostrzenia w tym zamknięcie przedszkoli na okres do 18.04.2021 r.

      NA WNIOSEK RODZICÓW, którzy spełniają warunki z Rozporządzenie MEiN z dnia 26.03.2021 poz 561 przedszkole zapewnia dzieciom opiekę. 

      Wniosek o zapewnienie opieki można wypełnić w przedszkolu bądź pobrać ze strony i przynieść wypisany do przedszkola.

      WNIOSEK_O_WZNOWIENIE_OPIEKI_PRZEDSZKOLNEJ__W__PRZEDSZKOLU_NR.docx

      Proszę także o mailowe, telefoniczne, lub osobiste poinformowanie o potrzebie zorganizowania opieki – w celu konieczności zabezpieczenia żywienia dla dzieci.

      Z pozostałymi dziećmi nauczyciele nadal będą pracować z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – umieszczając zadania w zakładkach grupowych.

      Przypominam, że jesteśmy do Państwa dyspozycji, skontaktować się z nami możecie osobiście bądź telefonicznie 322274264  (codziennie od 9:00 – 14:00) lub przez maila p19@oswiata.tychy.pl

      Marta Cieślak

     • Garść informacji

     • Drodzy Rodzice, w okresie zawieszenia zajęć będziemy pracować z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. 

      Codziennie rano w zakładkach grupowych (NASZE GRUPY) umieszczane będą zadania do wykonania. Prosimy o systematyczne zaglądanie do nich i pracowanie wraz z dzieckiem. Zdajemy sobie sprawę, że pogodzenie pracy, obowiązków domowych, nauki starszego rodzeństwa sprawia, że dla tych "młodszych" może brakować sił, ale wierzymy, że uda nam się przetrwać ten trudny czas. 

      Prosimy o regularny kontakt mailowy z nauczycielami - dzielenie się wrażeniami, wysyłanie zdjęć prac dzieci. Stale sprawdzamy grupowe maile i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

      O największą mobilizację prosimy rodziców dzieci z grupy Misie Kubusie. Wasze dzieci niedługo pójdą do szkoły, mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się jak najlepiej przygotować ich do tego nowego etapu.

      W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu osobistego (codziennie od 9.00 do 14.00) telefonicznego 322274264 (codziennie od 9.00 do 14.00), bądź mailowego p19@oswiata.tychy.pl

      Jednocześnie przypominam o odbiorze paczek świątecznych dla dzieci –  od 9.00 do 14.00.

      Życzę Wam – Nam dużo siły, cierpliwości i zdrowia. Marta Cieślak.

     • Zawieszenie zajęć

     • Drodzy rodzice jak już wiecie w związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 poz 561 od dnia 29.03.2021 zwiesza się częściowo prowadzenie zajęć w placówce. Jednak na wniosek:

      1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

      2) rodziców dzieci, którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

      e) wykonują działania ratownicze,

      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

      g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

      ,j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

      zajęcia organizuje się.      W/w rodziców, którzy chcą by zorganizować ich dzieciom zajęcia na terenie placówki prosimy o kontakt:

      mailowy - p19@oswiata.tychy.pl

      telefoniczny - 322274264 (codziennie od 09.00 do 14.00)

      lub osobisty (codziennie od 09.00 do 14.00)

     • Paczki wielkanocne

     • Drodzy Rodzice, z okazji Świąt Wielkanocnych zostały przygotowane dla dzieci paczki świąteczne. Bardzo prosimy o ich odbiór w dniu 26.03 do godziny 16.30, albo w dniach 29.03-09.04.2021 w godzinach od 09.00-14.00.

     • Szanowni Rodzice

     • Na konferencji rządowej, która odbyła się dzisiaj zapowiedziano zamknięcie przedszkoli na okres od 29.03.2021 do 9.04.2021 r., wyjątkiem będzie organizacja i sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

      W związku z tym musimy uzyskać informację od rodziców pracujących w w/w służbach czy potrzebujecie opieki nad dzieckiem, oraz w jakiego rodzaju służbach pracujecie.

      Proszę o podanie tych informacji w kancelarii przedszkola, telefonicznie 322274264 lub na maila p19@oswiata.tychy.pl do piątku 26.03.2021 r. do godziny 12.00.

      Marta Cieślak

     • POZYTYWNA DYSCYPLINA - CO ZAMIAST KARY?

     • DRODZY RODZICE

       

      Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w warsztatach – „Pozytywna dyscyplina – co zamiast kary”

      Warsztaty odbędą się zdalnie – w czwarte 25.03.2021r o godzinie 16.30.

       

      Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w kancelarii.

     • Powitanie wiosny

     • Drodzy rodzice w zakładce WYDARZENIA dostępny jest już filmik z dzisiejszego przedstawienia Kangurków z okazji powitania wiosny. Serdecznie zapraszamy do oglądania. 

     • DRODZY RODZICE

     • Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za zrozumienie zaistaniłej sytuacji i wysłuchanie mojej prośby. W tym tygodniu jest już trochę lepiej, może nie idealnie, ale jesteśmy w stanie tak zorganizować pracę paniom z obsługi by móc wrócić do "w miarę normalnego" działania.

      Jeszcze raz serdecznie dziękuję. 

       

      Z powodu bardzo trudnej sytuacji kadrowej związanej z nieobecnością pracowników obsługi mam do Państwa ogromną prośbę, o pozostawienie dzieci do końca tygodnia w domu.

      Oczywiście kto może, ma taką możliwość.

      Sytuacja jest od nas niezależna, mam nadzieję, że razem wspólnie przetrwamy ten trudny dla nas wszystkich czas.

     • LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

     • Prosimy o zapoznanie się z listą dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

       

      Jednocześnie przypominamy, że od 15 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. do godziny 15.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia do placówki zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania.

      W bieżącym roku Rodzie wolę uczęszczania mogą potwierdzać:

      1. Elektronicznie w systemie NABO,
      2. w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres mailowy placówki (oświadczenie zaszyfrowane),
      3. w postaci podpisanego oświadczenia złożonego w placówce.

      W przypadku potwierdzania w formie podpisanego oświadczenia proszę o bieżące zaznaczanie w systemie NABO – „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola”

       

     • Warsztaty "Pozytywna dyscyplina"

     • DRODZY RODZICE

      Serdecznie zapraszamy Was na bardzo wartościowe i praktyczne spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej

      pt „Pozytywna dyscyplina”.

      Warsztat odbędzie się ZDALNIE 25.03 tj czwartek o godzinie 16.30.

      Zainteresowanych rodziców proszę o informację zwrotną – zostanie udostępniany Państwu link do spotkania.

      Informację można przekazać w sekretariacie lub mailem (na maila przedszkolnego lub grupowego).

      W warsztacie biorą udział wyłącznie rodzice dzieci z naszego przedszkola, tym samym podczas „przegadywania” różnych wątpliwości będziecie mogli czuć się swobodnie.

      Bardzo serdecznie zapraszamy!

     • W świecie bajek i czyściochowe przedszkole.

     • Drodzy rodzice nasza placówka - wszystkie grupy przedszkolne - bierze udział w projekcie „W świecie bajek”. W ramach projektu dzieci poszerzą swoją wyobraźnię, nauczą się rozpoznawać emocje swoje i innych, poznają wiele wartościowych postaw i zachowań, mogą również poszerzyć swoje umiejętności artystyczne, fizyczne czy intelektualne. Zadania, które wykonują to przede wszystkim wysłuchanie bajek (będą to słuchowiska co jest niezmiernie ważne, ponieważ dzieci mają kłopoty z słuchaniem bajek- zdecydowanie wolą je oglądać), a po ich wysłuchaniu rozwiązywanie zadań dotyczących tematu

      W projekcie możecie brać udział także w domu. Materiały edukacyjne dla rodziców  dostępne są do pobrania ze strony programu pod poniższym linkiem: www.wswieciebajek.pl

      Drugi projekt w jakim  biorą udział dzieci z grup Słoneczka i Misie-Kubusie to "czyściochowe przedszkole". Jest to akcja Rossman o której ogranizatorzy piszą:

      "Przedszkolaki uczymy przez zabawę. Uczniów do codziennej higieny ma zachęcić eksperymentowanie. Wszystkie materiały zostały opracowane z pomocą metodyków i są zgodne z obowiązującą podstawą programową. W Czyściochowym Przedszkolu i Czyściochowej Akademii uczymy higieny od podstaw! Przygotowaliśmy kompleksowe pomoce edukacyjne dotyczące 6 obszarów higienicznych: higieny jamy ustnej i nosa, czystości dłoni oraz zasad korzystania z toalety, a także mycia, kąpieli i pielęgnacji skóry.Każdy z nich to gotowy scenariusz zajęć oraz materiały do dalszej nauki w domu. Poza nauką higieny, przekazujemy informacje na temat zdrowych nawyków budujących odporność organizmu. Na przedszkolaki czekają edukacyjne bajki z bohaterami Czyściochowa, natomiast uczniów w świat codziennej higieny wprowadzą filmy z pokazami i eksperymentami. Materiały zostały opracowane z pomocą metodyków i są zgodne z obowiązującą podstawą programową."

       

      Mamy nadzieję że oba projekty spodobają się dzieciom

     • Kubusiowi Przyjaciele Natury

     • Drodzy Rodzice nasze przedszkolaki otrzymały kolejny certyfikat udziału w ogólnopolskim programie Kubusiowi Przyjaciele Natury.

      Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 5 milionów dzieci. Przedszkolaki biorą udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują się dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu. Podczas realizacji programu dzieci bawią się, uczą i poznają świat przyrody.

   • Kontakty

    • Przedszkole Nr 19 w Tychach,
    • p19@oswiata.tychy.pl
    • p19@oswiata.tychy.pl
    • 32 227 42 64
    • Al. Niepodległości 154 43-100 Tychy Poland
    • p19@oswiata.tychy.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych